• 1.PNG
  • 2.PNG
  • 3.PNG

Projekt Zdalna SzkołaW dniu 20 kwietnia 2020 r. Gmina Blizanów popisała umowę powierzenia grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dot. realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.”

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuacje szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych- nauczanie zdalne za pomocą łączy internetowych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Gmina uzyskała grant w wysokości 60 000,00 zł. Dzięki pozyskanym funduszom zakupiono 24 laptopy za kwotę 59 996,40 zł, które pomogą najbardziej potrzebującym uczniom w okresie zdalnego nauczania.
Po zakończonym stanie epidemii wrócą one do szkoły z przeznaczeniem na wykorzystanie w bieżącym cyklu nauki.

l.jpgl1.jpg

 

Gmina Blizanów w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” sfinansowała zakup 24 laptopów dla uczniów za kwotę 59 999,40 zł.

W dniu 12 maja 2020 r. sprzęt został przekazany Dyrektorom Zespołów Szkół w: Jankowie Pierwszym- 6 szt., Piotrowie- 12 szt. oraz Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Blizanowie Drugim- 6 szt.

Laptopy zostaną wypożyczone potrzebującym uczniom z w/w placówek.  

Po wygaśnięciu pandemii koronawirusa oraz zakończeniu nauki zdalnej sprzęt powróci na wyposażenie macierzystych szkół oraz będzie wykorzystywany nadal.  

 

 

 

Gmina Blizanów otrzymała dofinansowanie 75 000,00 w ramach programu Zdalna Szkoła +

W kolejnej edycji programu Zdalna Szkoła +  wniosek znalazł się na liście gmin dofinansowanych.
Dzięki temu możliwy będzie szybki zakup kolejnych nowych 29 laptopów dla szkół podstawowych z terenu Gminy Blizanów za kwotę 74 999,74 zł.
W ramach pierwszej edycji przekazaliśmy już 24 laptopy szkołom i służą one do zdalnej nauki zarówno nauczycielom jak i uczniom.
W bieżącej edycji jako priorytetowe traktowane będą potrzeby uczniów z rodzin wielodzietnych. Po zakończeniu nauki zdalnej komputery będą służyły placówkom edukacyjnym.
W dniu 03 czerwca 2020 r sprzęt został przekazany  Dyrektorom Szkół w: Jankowie Pierwszym- 7 szt., Blizanowie Drugim- 7 szt., Piotrowie- 11szt., w Rychnowie - 4 szt.
Łącznie zakupiliśmy 53 laptopy na kwotę 134 999,14 zł.

75 000 DOFINANSOWANIA NA LAPTOPY, KTÓRE TRAFIĄ DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY BLIZANÓW

Urząd Gminy w Blizanowie 18 maja 2020 roku złożył wniosek  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ i nauczycieli.
Pozyskane dofinansowanie stanowi 100% realizowania zadania.


Sprzęt zostanie wypożyczony uczniom i nauczycielom szkół podstawowych z terenu naszej gminy do czasu zakończenia pandemii.
Ostatecznie sprzęt w całości trafi  na wyposażenie szkół.

laptop1.JPGlaptop2.JPG

Dodatki

uniaprogramy rzadowe

sako logo

multiPolska

 

 

Pogoda

Kontakt

Urząd Gminy Blizanów

tel.: 62 75 11 066
tel.: 62 75 11 010
fax: 62 76 41 113


Ważne telefony

112 Telefon alarmowy
997 Policja
998 Straż Pożarna
999 Pogotowie Ratunkowe
992 Pogotowie Gazowe
991 Pogotowie Energetyczne

Please publish modules in offcanvas position.