• 1.PNG
  • 2.PNG
  • 3.PNG

Zdalna szkoła

Projekt Zdalna SzkołaW dniu 20 kwietnia 2020 r. Gmina Blizanów popisała umowę powierzenia grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dot. realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.”

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuacje szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych- nauczanie zdalne za pomocą łączy internetowych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Gmina uzyskała grant w wysokości 60 000,00 zł. Dzięki pozyskanym funduszom zakupiono 24 laptopy za kwotę 59 996,40 zł, które pomogą najbardziej potrzebującym uczniom w okresie zdalnego nauczania.
Po zakończonym stanie epidemii wrócą one do szkoły z przeznaczeniem na wykorzystanie w bieżącym cyklu nauki.

l.jpgl1.jpg

 

Gmina Blizanów w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” sfinansowała zakup 24 laptopów dla uczniów za kwotę 59 999,40 zł.

W dniu 12 maja 2020 r. sprzęt został przekazany Dyrektorom Zespołów Szkół w: Jankowie Pierwszym- 6 szt., Piotrowie- 12 szt. oraz Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Blizanowie Drugim- 6 szt.

Laptopy zostaną wypożyczone potrzebującym uczniom z w/w placówek.  

Po wygaśnięciu pandemii koronawirusa oraz zakończeniu nauki zdalnej sprzęt powróci na wyposażenie macierzystych szkół oraz będzie wykorzystywany nadal.  

 

 

 

Dodatki

uniaprogramy rzadowe

sako logo

multiPolska

 

 

Pogoda

Kontakt

Urząd Gminy Blizanów

tel.: 62 75 11 066
tel.: 62 75 11 010
fax: 62 76 41 113


Ważne telefony

112 Telefon alarmowy
997 Policja
998 Straż Pożarna
999 Pogotowie Ratunkowe
992 Pogotowie Gazowe
991 Pogotowie Energetyczne

Please publish modules in offcanvas position.