1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

Zespół folklorystyczny „KALINA” powstał w 1980 r. przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Blizanowie. Założycielem i pierwszym kierownikiem zespołu był nieżyjący już druh Tadeusz Pacholewicz. Nazwa zespołu powstała od piosenki pt Kalina. Pierwszy oficjalny występ odbył się 1-go maja 1980 r. Zespół wykonuje pieśni i ballady ze Śpiewnika znad Prosny wydanego przez doktora Lisakowskiego, a także inne utwory folklorystyczne z regionu. W repertuarze zespołu są: polki, oberki, warcelki i marsze. Trzykrotnie w latach 1982-1984 i 1998 r. uczestniczył w Ogólnopolskich Spotkaniach Zespołów Scenicznych w Paczkowie w woj. opolskim. „Kalina” zaprezentowała się też na Regionalnym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych Województwa Konińskiego, Sieradzkiego i Kaliskiego pod patronatem Ministra Kultury i Sztuki w 1995 r. w Koninie i w 1997 r. w Brzezinach. Występowała również w: Ciechocinku, Polanicy Zdrój, Krynicy Górskiej, Warszawie, Częstochowie, Strzelcach Opolskich, Krajence, na Targach Poznańskich oraz Dożynkach Centralnych w Marszewie w 1988 r. Ponadto zespół bierze udział w biesiadach folkloru na terenie całego byłego woj. kaliskiego oraz dożynkach powiatowych i gminnych. 25 kwietnia 2010 r. kapela wystąpiła w Dąbrowie Górniczej na III Międzykulturowym Przeglądzie Folklorystycznym Zagłębie i Sąsiedzi. Obecnie zespół liczy sobie 18 osób w tym 9 pań śpiewających i 9 muzyków grających w kapeli. Przez kolejne lata kierownikami organizacyjnymi zespołu byli: Ryszard Noskowski, Mirosław Bryła, Teresa Kulig i Salomea Głogowska, Wojciech Musiałek. Obecnie kierownikiem zespołu jest Bogumił Kawecki. W roku 2004 zespół został uhonorowany odznaczeniem Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego przyznanym przez Marszałka Wielkopolski. Rok później zespół wyróżniono medalem Zasłużony dla Powiatu. Z okazji  20-lecia powstania „Kaliny” (03.06. 2000 r.) kilku członkom zespołu Wójt i Rada Gminy Blizanów przyznali medale „Zasłużony dla Gminy Blizanów”, a podczas wigilii 2005 r. – medale z okazji 25-lecia działalności artystycznej. Natomiast z racji jubileuszu 30-lecia istnienia 1 maja 2010 r. Wójt i Rada Gminy Blizanów przyznali zespołowi medal „Zasłużony dla Gminy Blizanów”. Od 1980 r. do dziś w zespole występują: Teresa Kulig, Julia Fengier i z roczną przerwą Longin Orpel. Zespół prowadzi swą amatorską działalność artystyczną dzięki wsparciu: Wójta i Rady Gminy Blizanów,  Gminnego Ośrodka Kultury w Blizanowie, Zarządu OSP w Blizanowie, Starosty Kaliskiego, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Zarządu Wojewódzkiego Zw. OSP RP w Kaliszu, a niegdyś także Wojewódzkiemu Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Kaliszu. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Programu Odnowy Wsi zespół występuje w nowych strojach. Każde szycie stroju było konsultowane z etnografem pracującym przy Muzeum Ziemi Kaliskiej i CKiS w Kaliszu. Członkowie zespołu w drodze na występy przemierzyli wspólnie wiele kilometrów.

 

 

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także