1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

 3 lutego podczas walnego zebrania sprawozdawczego OSP Żerniki za rok 2023r. nastąpiło uroczyste poświęcenie i przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki oraz włączenie do podziału bojowego.
Poza druhami OSP Żerniki na zebranie przybyli: poseł Jan Mosiński, Sławomir Musioł – wójt gminy Blizanów, Andrzej Kasprzak – wiceprzewodniczący Rady Gminy, delegacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu: st. kpt. Damian Knop – zastępca komendanta MPSP, kpt. Albert Famulski – naczelnik wydz. Kwatermistrzowsko-finansowego, mł. asp. Jakub Pietrzak – p.o. Naczelnika operacyjno-szkoleniowego, Krzysztof Bączkiewicz – prezes Gm. Związku OSP RP w Blizanowie, Hieronim Rudowicz – komendant Gminny, ks. Maciej Borowicz – proboszcz parafii Rychnów, Magdalena Świtoniak – szef regionu Grupy Górażdże, Paulina Wróblewska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Blizanowie, delegacja: OSP Rychnów, KGW Wyganki, KGW Żerniki. Gości witał druh Piotr Gorzelańczyk, wybrany na protokolanta. Przewodniczącym zebrania był druh Sławomir Musioł.
Kluczyki do samochodu GBA Iveco Magirus na ręce Błażeja Przyrańskiego - naczelnika OSP Żerniki przekazał poseł Jan Mosiński, a samochód poświęcił ks. Maciej Borowicz – proboszcz parafii Rychnów. Dofinansowanie z Komendy Głównej PSP wyniosło 100 000 zł.
Samochód ma już pierwszy wyjazd alarmowy za sobą – 15 stycznia 2024r. druhowie z Żernik zostali zadysponowani do pożaru ciężarówki w m. Kurza.
Film z przyprowadzenia samochodu do Żernik 26.11.2023r.
https://www.youtube.com/watch?v=hNvRWeoUjS8&si=wbPlgf-zNNAlnAqd&fbclid=IwAR10fYpHnL8dcp6yUhpOFYWRTygnUaIUkrsOZ7XiW7Mg2Jn0h36rHhd36FQ
Sprawozdanie z działalności jednostki prezentował Robert Gólski – prezes OSP Żerniki. Budynek OSP Żerniki jest po termomodernizacji, a garaż przeszedł remont w związku z dostosowaniem do nowego auta. Zmienił się wygląd placu dzięki posadzeniu lip miododajnych.
W zaprezentowanym przez Mateusza Wódkę - skarbnika OSP Żerniki sprawozdaniu finansowym za 2023r. kwota dochodów wyniosła 346 383,47 zł.
Dotacje pieniężne:
Związek OSP RP – 33 424,02 zł; WFOŚiGW, KRUS, KG PSP, PSP Kalisz – 237 240,00 zł; jednostki samorządu terytorialnego – 34 600, 00 zł.
W jednostce służy 60 druhów, gotowych do prowadzenia akcji jest 11. Straż dysponuje też samochodem lekkim marki Mercedes Sprinter z 1996r.

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także