1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

1 lutego 1993 r. z inicjatywy Mariana Wąsiewicza, przy współudziale Krzysztofa Chenczke, Andrzeja Michalaka ze Społecznego Komitetu Pomocy Szkole, rozpoczęto nabór do nowego zespołu. Młodzież bardzo szybko uczyła się muzykowania. Po raz pierwszy zagrali publicznie w roku 1993, na pasterce w kościele parafialnym w Rychnowie. Następnie zaczęła koncertować na uroczystościach gminnych , na imprezach w Kaliszu i ówczesnym województwie kaliskim.

W rok po założeniu Orkiestra wzięła udział w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Sycowie, gdzie zajęła III miejsce w kategorii orkiestr młodzieżowych. Uzyskiwane wyniki zachęcały Wójta Gminy i ówczesnego Wojewodę Kaliskiego - Pana Eugeniusza Małeckiego do promowania orkiestry poza granicami kraju.
Orkiestra nawiązała współpracę z orkiestrą dętą Fanfarenorchester z miasta Erfurt. Współpraca artystyczna obu orkiestr trwa od roku 1995. Zasady współpracy kulturalnej orkiestr zostały zawarte w umowie , która procentuje spotkaniami młodych muzyków. Co 2 lata orkiestry wspólnie koncertują , prowadzą warsztaty muzyczne. Główne cele to rozwijanie kontaktów partnerskich poprzez poznawanie kultury obu narodów, ich historii, tradycji Polski i Niemiec a także promowanie nauki języków.

Dotychczasowa współpraca z Fanfarenorchester a obecnie Fanfaren-und Showorchester Gotha przedstawia się następująco :
1995 r. - zaproszenie orkiestry rychnowskiej do Erfurtu na Jubileusz orkiestr miasta Erfurtu,
1996 r. - Fanfarenorchester w Rychnowie, rewizyta: wspólne koncerty na terenie Gminy, miasta Kalisza, Gołuchowa, Pleszewa,
1998 r. - pobyt orkiestry rychnowskiej w Erfurcie: warsztaty, koncerty, zwiedzanie Turyngii,
1999 r. - Fanfarenorchester w Rychnowie, wspólne koncertowanie w Gminie ,
w Kaliszu, Pleszewie, Gołuchowie, Koźminku,
2000 r. - Orkiestra przebywała w Erfurcie na Jubileuszu 50 –lecia Fanfarenorchester, podczas spotkania dali 9 koncertów. Niezapomnianym przeżyciem dla członków orkiestr był wspólny przemarsz orkiestr i teatrów z miast partnerujących miastu Erfurt między innymi z USA, Chin, Izraela, Francji, Bułgarii, Argentyny i Węgier,
2001 r. - Pobyt Fanfarenorchester w Rychnowie: zwiedzanie Gniezna, Biskupina, Gołuchowa, Kalisza, Muzeum Historii w Opatówku. Orkiestra przybyła na II Powiatowo-Gminny Przegląd Orkiestr Dętych w Rychnowie.

Wymiana Kulturalna obu orkiestr wspierana jest przez Organizację
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży /PNWM/ Warszawa – Podstam , która powstała na mocy „Umowy o polsko-niemieckiej współpracy młodzieży” w roku 1991, jako niezależna od rządów organizacja międzynarodowa.

Młodzieżowa Orkiestra utrzymuje również przyjacielskie kontakty z Gminą Adażi na Łotwie. Efektem wiązanej współpracy są między innymi dwukrotne wyjazdy do Rygi i Gminy Adażi na Festiwal Młodości w roku 1995 i Festiwal Pieśni i Tańca w 2001 roku. Orkiestra jako gość Gminy Adażi brała udział w imprezach festiwalowych w Rydze i imprezach towarzyszących podczas obchodów 800 – lecia miasta Rygi w 2001 roku. W roku 2005 Orkiestra otrzymała zaproszenie i wzięła ponownie udział w Festiwalu Młodości w Rydze.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Rychnowie jest duszą całej społeczności Gminy Blizanów, rozpoczęła pracę przez okres pół roku pod kierunkiem kapelmistrza Piotra Lenartowicza. Jego następcą był dyrygent Henryk Siuda, obecnie - Jacek Konopczyński. Orkiestra liczy 60 osób, towarzyszą jej zespół taneczny „AKOLADA”.

Orkiestra może poszczycić się licznymi nagrodami i wyróżnieniami zdobytymi na przeglądach wojewódzkich, powiatowych, krajowych i zagranicznych między innymi :

1994 r.- III miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Sycowie,
1996 r.- Wyróżnienie Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemara Pawlaka w Łubnicach,
1997 r.- I miejsce w Międzywojewódzkim Przeglądzie Orkiestr w Domianowie,
1998 r.- III miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie w Kępnie i III miejsce w Polanicy Zdroju,
1999 r. – I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Szkolnych w Gnieźnie,
2000 r.- I miejsce w Regionalnym Przeglądzie Orkiestr Wielkopolski Południowej w Kępnie,
2001 r.- I miejsce - Nagroda Publiczności w II Powiatowo-Gminnym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Rychnowie,
2002 r. – I miejsce na Trzecich Powiatowych Prezentacjach Orkiestr Dętych w Koźminku o puchar Starosty Kaliskiego oraz I miejsce  w Przeglądzie Orkiestr Południowej Wielkopolski w Kępnie,
2003 r.-  Udział  w IV Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych  w Opatówku,
2004 r. – Wyjazd do Niemiec  udział w Jubileuszu  Fanfarenshow Orchester – Gotha oraz   udział w obchodach dni miasta Marienberg  jako reprezentacja Powiatu Kaliskiego, udział w V Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych,            
2005 r. -  Udział w uroczystościach kościelnych dotyczących pogrzebu Ojca Św., Jana Pawła II w Kaliszu na zaproszenie Biskupa Kaliskiego,
2006 r. – Udział w XIV Rejonowym Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP w Kępnie (5. miejsce).

Opiekę nad Młodzieżową Orkiestrą Dętą sprawuje Zarząd OSP w Rychnowie na czele z Prezesem druhem Markiem Wąsiewiczem. Opiekę finansową i merytoryczną nad orkiestrą sprawują: Wójt Gminy – mgr inż. Sławomir Musioł, Rada Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Blizanowie.


Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Pruszkowie: Odmłodzona działa od 2000 r. Orkiestrze towarzyszy Grupa Taneczna pod kierunkiem Anny Szwarc. Kapelmistrzem-tamburmajorem orkiestry jest Marian Sikorski.
Obecnymi opiekunami orkiestry są: Mirosław Wojcieszak, Marzena Kubiak,
Włodzimierz Szurmiński. Z okazji 90-lecia istnienia orkiestry wydali płytę CD.
Orkiestra uczestniczy w imprezach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Bierze udział w Przeglądach Orkiestr Dętych organizowanych w powiecie, województwie i w przeglądach krajowych. W 2001 r. w Szamocinie zajęła II miejsce. W 2002 r. zajęła 2 miejsce na Przeglądzie Orkiestr w Kępnie, a w 2004 r. była pierwsza. W tym samym roku w Połczynie Zdroju zdobyła też nagrodę Ministra Kultury, a kapelmistrz - złotą buławę. Ponadto Złoty Róg w Grodzisku Wielkopolskim i Złote Pasmo wraz z kryształową buławą w Lesznie. Trzy lata z rzędu uczestniczyła w ogólnopolskim przeglądzie 20 najlepszych orkiestr dętych kraju w Krynicy Zdroju. Orkiestra ma na swoim koncie następujące odznaczenia: honorową odznakę "Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego", "Zasłużony dla gminy Blizanów" i złotą odznakę Związku Chórów i Orkiestr.


Orkiestra Dęta OSP Blizanów: Pierwsze zapiski dotyczące powstania orkiestry dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Blizanowie sięgają 1903 roku. Na kartach kroniki zapisano „...Z chwilą powstania straży zorganizowano prawie równocześnie orkiestrę dętą, która początkowo miała 16 instrumentów muzycznych, zakupionych za fundusze pochodzące ze składek wszystkich członków OSP świadcząc po 20 rubli. Do zakupu tych instrumentów dopomogła w dużej mierze rada parafialna na czele z księdzem Choroszyńskim ..."
Pierwszym kapelmistrzem nowo powstałej orkiestry był wg kroniki Pan Reszke.
Po założeniu orkiestry w jej szeregi jako młody chłopiec wstępuje Druh Tomasz Fengier. Po zdobyciu odpowiedniej wiedzy i umiejętności Druh Fengier zostaje kapelmistrzem i dyrygentem orkiestry, uczy młodych adeptów sztuki gry na instrumentach dętych, działa także jako Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Blizanowie, kierując pracą Zarządu OSP. Orkiestra dęta przetrwała ponad 100 lat - prowadzi dalej swą działalność ku uciesze lokalnego - i nie tylko - społeczeństwa.
W 2000 roku nastąpił dynamiczny rozwój orkiestry dętej, w skład której weszła duża grupa młodzieży, z której w 2001 roku utworzono grupę taneczną ISKIERKI. Pierwszy występ odbył się w 2002 roku z okazji obchodów Dnia Strażaka. Od 2009 r. kapelmistrzem orkiestry jest Leszek Nowak, a od 2019 jest Alicja Sobczak.
Orkiestra zasłynęła na terenie gminy, powiatu, województwa, kraju a nawet występowała poza granicami kraju w miejscowości Jawornik w Czechach.


Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także