1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

Michał Gromada, Kazimierz Janas - wiceprzewodniczący, Piotr Harich, Agata Wojtaszek, Tomasz Jędrzejak, Grzegorz Słodkowski, Andrzej Kasprzak - wiceprzewodniczący, Janusz Kujawski, Jan Wojtyła - przewodniczący, Józef Wojcieszak, Krzysztof Rzeźniczak, Jarosław Dyc, Magdalena Śmigielska, Anna Szmajdzińska, Justyna Kaletka-Marciniak

 Komisje Rady Gminy Blizanów

Komisja Rewizyjna: Józef Wojcieszak - przewodniczący, Grzegorz Słodkowski, Janusz Kujawski, Krzysztof Rzeźniczak


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Michał Gromada - przewodniczący, Anna Szmajdzińska - wiceprzewodnicząca, Kazimierz Janas, Tomasz Jędrzejak


Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów: Janusz Kujawski – przewodniczący, Agata Wojtaszek, Magdalena Śmigielska, Jarosław Dyc, Krzysztof Rzeźniczak, Józef Wojcieszak


Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego: Krzysztof Rzeźniczak – przewodniczący, Justyna Kaletka-Marciniak, Anna Szmajdzińska, Piotr Harich, Michał Gromada, Jarosław Dyc


Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych: Anna Szmajdzińska - przewodnicząca, Justyna Kaletka-Marciniak, Magdalena Śmigielska, Piotr Harich, Agata Wojtaszek, Michał Gromada, Grzegorz Słodkowski, Tomasz Jędrzejak, Andrzej Kasprzak

 

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także