1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

 Podczas Święta Powiatu Kaliskiego 3 lutego w Liskowie koncertował Big Band Po Godzinach z Kornelią Raźniewską.

Władze Powiatu Kaliskiego w jubileuszowym roku 25-lecia przywrócenia na mapę administracyjną Polski samorządu powiatowego wyraziły wdzięczność i uznanie Pracownikom Starostwa Powiatowego oraz Samorządowcom Powiatu Kaliskiego, którzy łącznie przez 25 lat poświęcili się tworzeniu i rozwijaniu struktur samorządowych Ziemi Kaliskiej. Z gminy Blizanów tytuł Samorządowca 25 – lecia otrzymali: Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski – sekretarz, Janusz Nowak, Sławomir Musioł – wójt.

fot. T. Potemkowski, FB Powiat Kaliski

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także