1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

 10 maja w Szkole Podstawowej w Jankowie Pierwszym odbył się Gminny Konkurs Recytatorski kl. I-III. Zdaniem jury (Małgorzata Kraszkiewicz – nauczyciel konsultant ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Joanna Włodarczyk – kierownik Ref. Oświaty UG Blizanów, Paulina Wróblewska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Blizanowie, Beata Sadowska – instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Blizanowie) najlepiej wypadli:
kl. I: 1. Lena Paluszczak (Blizanów), 2. Hanna Matczak (Rychnów), 3. Michalina Kus (Piotrów), wyróżnienie: Alan Lachowicz (Janków Pierwszy)

kl. II: 1. Julia Kleczewska (Rychnów), 2. Zofia Kosmowska (Blizanów), 3. Antonina Kubacka (Janków Pierwszy), wyróżnienie: Iga Marciniak (Piotrów)
kl. III: 1. Maja Janas (Blizanów), 2. Alicja Stojecka (Rychnów), 3. Natalia Wojtyła (Janków Pierwszy), wyróżnienie: Mateusz Wróbel (Piotrów)

W konkursie wzięło udział łącznie 12 uczniów z 4 szkół podstawowych z terenu gminy Blizanów. Za organizację i przebieg konkursu odpowiadały: Katarzyna Kliszewska, Paulina Augustyniak, Ewa Nawrocka - nauczycielki SP w Jankowie Pierwszym. Konkurs otworzył i był na podsumowaniu Kryspin Woliński - dyrektor ZS w Jankowie Pierwszym. Najlepsi recytatorzy z każdej grupy wiekowej otrzymali książki i drobne nagrody rzeczowe ufundowane przez: GBP Blizanów, GOK Blizanów, ZS w Jankowie Pierwszym. Laureaci pierwszych miejsc awansowali do etapu powiatowego konkursu.

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także