1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

W Święcie Powiatu Kaliskiego 20 stycznia w Hali Sportowej w Liskowie uczestniczyła delegacja mieszkańców gminy Blizanów na czele z Januszem Nowakiem – członkiem zarządu powiatu kaliskiego i Sławomirem Musiołem – wójtem gminy Blizanów.


W uhonorowaniu Wiesławy i Przemysława Kowalskich tytułem „Przyjaciel Powiatu Kaliskiego” uczestniczył włodarz gminy Blizanów, który wraz ze starostą kaliskim – Krzysztofem Nosalem wnioskował o te tytuły dla małżeństwa z Pyzdr w uznaniu za inicjowanie i wspieranie współpracy polsko-mołdawskiej oraz rozwój idei odtworzenia nowego regionu Puszcza Pyzdrska i promocji powiatu w ramach tej krainy. Wiesława Kowalska – prezes Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr” jest autorką i koordynatorką programu stypendialnego „Mecenat”, z którego korzysta m.in. zdolna młodzież z gminy Blizanów oraz polskie dzieci z Naddniestrza. Przemysław Kowalski – prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska” wraz z żoną jest pomysłodawcą 23 motywów zdobniczych Puszczy Pyzdrskiej, zamieszczonych w publikacji na stronie internetowej www.puszczapyzdrska.com . Kowalscy realizują projekty społeczne w Mołdawii od 2009 r., dzięki nim doszło do zawarcia kilkunastu porozumień partnerskich między samorządami polskimi z powiatu kaliskiego a mołdawskimi. Gminy Mitoc i Blizanów podpisały takie porozumienie jako pierwsze w 2013 r.


O tytuł „Przyjaciel Powiatu Kaliskiego” dla Stanisława Małyszki - cenionego etnografa, historyka, archiwisty wnioskowali: starosta kaliski – Krzysztof Nosal, wójt gminy Blizanów – Sławomir Musioł i dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Blizanowie – Paulina Wróblewska. W latach 1987-2000 współpracował ściśle z Pracownią Dokumentacji Budownictwa Folwarcznego Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w zakresie badań i dokumentacji budownictwa folwarcznego i rezydencjonalnego majątków ziemskich na terenie prawie całej Polski. W tym czasie wykonał około 700 prac dokumentacyjnych zespołów dworskich dla Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Sieradzu, Łodzi, Kaliszu, Poznaniu. Owoce tych badań terenowych i archiwalnych opublikował w trzech tomach  serii wydawniczej Dawne Budownictwo Folwarczne pt. „Majątki wielkopolskie”. Tom VI „Powiat Kaliski” ukazał się w 2000 r. w Szreniawie i poświęcony jest zespołom rezydencjonalno-folwarcznym z terenu powiatu kaliskiego. To także autor licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych, kilkunastu książek, z czego poza wyżej wymienionym tytułem, powiatu kaliskiego dotyczą też: „Zabytkowe cmentarze przy Rogatce w Kaliszu” (Kalisz 2003, II wyd. 2012), „Z dziejów Jastrzębnik i sąsiednich wsi” (Kalisz 2013), „Przydrożne kapliczki, figury i krzyże na terenie gminy Blizanów” (Bydgoszcz 2016), „Na skraju Puszczy Pyzdrskiej. Wsie parafii Lipe na przestrzeni wieków” (Blizanów 2017).


O tytuł „Przyjaciel Powiatu Kaliskiego” dla Stowarzyszenia LGD7 - „Kraina Nocy i Dni” wnioskowali poza starostą kaliskim radni z gmin należących do organizacji, tj.: Blizanów, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Opatówek, Lisków, Mycielin, Żelazków, Stawiszyn. Od 2006 r. wspierają mieszkańców tych gmin poprzez pozyskiwanie środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rozwój przedsiębiorczości, budowanie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz budowanie kapitału społecznego. Za ich pośrednictwem w ramach ogłaszanych konkursów: zmodernizowane i wyposażone zostały świetlice wiejskie, powstały place zabaw i wydawnictwa tematyczne, utworzono przystanki i szlak rowerowy, uatrakcyjniono ofertę gospodarstw agroturystycznych, zakupiono maszyny i urządzenia do prowadzenia działalności pozarolniczej, zorganizowano imprezy związane z kultywowaniem tradycji regionu i dziedzictwa kulturowego. W ramach funkcjonowania organizują bezpłatne szkolenia z zakresu pozyskiwania środków unijnych, ekonomii społecznej, pierwszej pomocy, konkursy: fotograficzne, kulinarne, na najciekawszą legendę oraz warsztaty tematyczne.

Strażacy z gminy Blizanów, którzy udzielili pomocy ofiarom sierpniowej nawałnicy w miejscowości Sośno w województwie kujawsko-pomorskim odebrali specjalne podziękowania od starosty kaliskiego.


Uhonorowani:
Medal „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego”: Aleksander Tomalak, Fundacja Dzieciom „POMAGAJ”, Wiejskie Stowarzyszenie działające na rzecz Osób Niepełnosprawnych "RAZEM ŁATWIEJ"
Tytuł „Osobowość Powiatu Kaliskiego”: Mariusz Trzciński, Dorota i Eugeniusz Stempień, Marcin Nowotny, Małgorzata i Karol Matczak oraz Tadeusz Maciejewski
Tytuł „Przyjaciel Powiatu Kaliskiego”: Stanisław Małyszko, Marek Baumgart, Wiesława Kowalska, Przemysław Kowalski, Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe OST SPED,  Lokalne Grupy Działania z terenu powiatu kaliskiego: Stowarzyszenie „Długosz Królewski” oraz LGD7 - „Kraina Nocy i Dni”

 

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także