1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

1 lutego w sali sesyjnej Urzędu Gminy Blizanów odbyło się zebranie sołtysów z wójtem gminy – Sławomirem Musiołem, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: Marcin Biniek z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kaliszu, Paulina Lisiak i  Elżbieta Grzelak– przedstawicielki  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kaliszu, Mieczysław Łuczak – przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu, Anna Michalak – kierownik kaliskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Barbara Galant – doradca gminny WODR. Na spotkaniu byli obecni również: Jan Wojtyła – przew. Rady Gminy, Kazimierz Klawczyński – wiceprzewodniczący Rady Gminy Blizanów oraz członkowie komisji ds. rolnych i ochrony środowiska: Marzena Błażejak, Anna Szmajdzińska,  Artur Kwaśniewski, Janusz Kowalczyk, Jarosław Olenderek i Michał Gromada, Sławomir Czapski – sekretarz gminy,  Janusz Nowak – kier. Ref. Inwestycji UG Blizanów, kierownik Karina Walczak i inspektor Tomasz Sobczyk z  Ref. Rolnictwa UG Blizanów, Marzena Kmieć – inspektor ds. obsługi Organów Gminy, Paulina Wróblewska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Blizanowie. Włodarz gminy przedstawił zebranym najważniejsze inwestycje w tegorocznym budżecie gminy oraz swoje stanowisko (jak i pozostałych włodarzy gmin, których dotyczy problem zmiany granic gmin) i sytuację prawną związaną z zapowiadanym powiększeniem Kalisza o Warszówkę i Pawłówek. Podczas spotkania poruszano m.in. kwestie: afrykańskiego pomoru świń,  identyfikacji i rejestracji zwierząt,  dobrostanu zwierząt, możliwości pozyskania środków na modernizację gospodarstw, szkoleniach, płatności bezpośrednich, dopłat do materiału siewnego, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym, zbiórce azbestu, gospodarowania nieczystościami ciekłymi, funduszu sołeckiego na 2019 r.
O obowiązku złożenia wniosku o przyznanie płatności do ARiMR w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, możliwości złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017, można przeczytać na stronie internetowej:
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/wniosek-o-doplaty-obowiazkowo-przez-internet.html

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także