1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

24 kwietnia w SP w Jankowie Pierwszym odbył się  V Gminny Konkurs „My First English Adventure” dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych z terenu gminy Blizanów. Za organizację konkursu odpowiadała Anna Babiarczyk – nauczycielka języka angielskiego w SP w Jankowie Pierwszym. W konkursie uczestniczyły 3-osobowe drużyny reprezentujące szkoły z Piotrowa, Blizanowa i Jankowa Pierwszego,  wyłonione podczas eliminacji szkolnych lub wybrane przez nauczyciela języka angielskiego. Ocenie podlegały poprawność leksykalna i gramatyczna, a także elementy wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych, przewidziane w podstawie programowej dla klas I-III SP. Nagrody ufundowane przez Szkołę Podstawową w Jankowie Pierwszym, Gminny Ośrodek Kultury w Blizanowie oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Blizanowie wręczał dyrektor szkoły - Kryspin Woliński.
Wyniki: 1. Piotrów (op. Anna Fabisiak), 2. Janków Pierwszy (op. Paulina Augustyniak), 3. Blizanów (op. Agnieszka Węclewska)

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także