1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

27 kwietnia odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę 3-oddziałowego przedszkola w Blizanowie. Uczestniczyli w nim: Sławomir Musioł – wójt gminy Blizanów, Janusz Nowak – kierownik ref. inwestycji UG Blizanów, Jan Wojtyła – przew. Rady Gminy Blizanów, Kazimierz Janas – wiceprzew. RG Blizanów oraz radni: Józef Wojcieszak, Andrzej Kasprzak, Jerzy Popiołek, Janusz Kujawski, Zbigniew Prus, Michał Gromada, Ireneusz Pietrzak – dyrektor SP w Blizanowie i przedstawiciel firmy wykonującej prace budowlane - ZAKŁAD ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZROBUD MAREK KĘDZIA. Prace budowlane zaczęły się w marcu tego roku, a zakończą się w marcu 2019 r. Gmina pozyskała dofinansowanie na budowę przedszkola w ramach projektu ,,Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku ,,Domu Nauczyciela” na Publiczne Przedszkole 3-oddziałowe w Blizanowie”, podziałanie 9.3.1. pn. ,,Inwestowanie w rozwój Infrastruktury Przedszkolnej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – blisko 1 mln zł. Wyposażenie przedszkola także będzie dofinansowane w ramach projektu WRPO na lata 2014-2020 ,,Lepsza jakość i dostępność edukacji przedszkolnej w publicznym przedszkolu samorządowym w Blizanowie” – ponad 213 tys. zł.

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także