1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

17 grudnia podczas XIV Sesji Rady Gminy podjęto uchwały, według wcześniej ustalonego porządku, w sprawie:
•  uchwalenia Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Blizanów
•  określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020
•  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Blizanów na 2020 rok
•  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Blizanów na 2020 r.
• ustalenia dopłaty do taryfowej ceny 1m3 odprowadzanych ścieków na 2020 r.
• ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2019 r.
•  zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2019-2024.
W wolnych głosach i wnioskach poruszono temat gazyfikacji gminy, ASF i odpadów komunalnych firm.

https://www.youtube.com/watch?v=tMPsye17O-I&fbclid=IwAR3mnLjbnY82IzN2HQmKU5IXduiaQwsuLoLJ-D552_WYzVw7vwU41LWx6S0

 

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także