1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

18 seniorów z gminy Blizanów w wieku 65 lat i powyżej, od listopada 2019r. do stycznia 2020r. uczestniczyło w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III:3.1działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Celem głównym projektu był rozwój kompetencji cyfrowych w wymiarze informatycznym, informacyjnym i funkcjonalnym, a przez to rozbudzenie potrzeb na wykorzystanie narzędzi cyfrowych w celu poprawy funkcjonowania uczestników w wymiarze społecznym, ekonomicznym i obywatelskim. Zajęcia komputerowe i animacyjne w dwóch grupach przez 3 miesiące prowadził Bartosz Cieślak w sali konferencyjnej w Jankowie Pierwszym. Dzięki niemu seniorzy nabyli podstawowe umiejętności z obsługi komputera, poznali funkcjonowanie świata wirtualnego poprzez wyszukiwanie stron internetowych, geoportal czy WebCamerę, wyznaczanie trasy przejazdu, szukanie ofert turystycznych. Podczas zajęć seniorzy pisali pisma urzędowe i zakładali konta e-mailowe. Każdy z seniorów uczestniczących w projekcie otrzymał tablet na własność.

W ramach zajęć animacyjnych na zakończenie projektu, wykorzystując posiadane umiejętności, seniorzy zorganizowali wycieczkę do Poznania, w której uczestniczył Bartosz Cieślak - prowadzący zajęcia i Beata Sadowska -  instruktor GOK Blizanów. Podczas jednodniowej wycieczki uczestnicy projektu: zwiedzili katedrę i palmiarnię, uczestniczyli w warsztatach wypiekania rogali świętomarcińskich, poznali historię poznańskich koziołków, a w drodze powrotnej udali się do Rogalina.

Podsumowaniem projektu było wspólne spotkanie seniorów uczestniczących w projekcie z włodarzem gminy - Sławomirem Musiołem. Zwieńczeniem wspólnych spotkań seniorów biorących udział w projekcie są albumy zaprojektowane przez samych uczestników.

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także