1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

Seniorzy z gminy Blizanów oraz gminy i miasta Stawiszyn  9 i 10 lipca uczestniczyli w warsztatach w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska projektu „Bezpieczny i zdrowy Senior w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.
Pierwszego dnia seniorzy z obu gmin spotkali się w sali konferencyjnej w Jankowie Pierwszym, a drugiego dnia w sali MGOK w Zbiersku. Celem  warsztatów przeprowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów było podniesienie stopnia wiedzy i kompetencji seniorów w zakresie bezpieczeństwa konsumenckiego i przestępstw kryminalnych, zdarzeń losowych, bezpieczeństwa w domu i na ulicy. Seniorzy poznali zasady aktywnego i zdrowego trybu życia, co przyczyni się do poprawy komfortu życia na długie lata.
Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska otrzymało na ten projekt  60 tysięcy zł
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pieniądze pochodzą z rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS).Kolejnym projektem skierowanym dla seniorów dofinansowanym ze środków Rządowego Programu na rzecz ASOS 2014-2020 realizowanym przez Stowarzyszenie LGD 7 - Kraina Nocy i Dni w partnerstwie z Gminą Blizanów jest zadanie pn: „Edukacja dla seniora w krainie nocy i dni”, obejmujące działania takie jak: spotkanie z lekarzem, dietetykiem, warsztaty muzyczne, plastyczne, wyjazdy do kina czy filharmonii.
Seniorzy w wieku powyżej 60 lat mogą zgłaszać chęć udziału w projekcie do Gminnego Ośrodka Kultury w Blizanowie, tel. 62 75 11 192. Ilość miejsc ograniczona!

https://lgd7krainanocyidni.pl/serdecznie-zapraszamy-do-udzialu-w-projekcie/

 

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także