1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

W budżecie gminy Blizanów na 2022 r. po stronie dochodów zapisano 43, 9 mln zł, a po stronie wydatków – 44,9 mln zł. Na inwestycje planuje się przeznaczyć ponad 6,2 mln zł. Do ważniejszych zadań zaliczyć trzeba: modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Jastrzębnikach i Rychnowie, rozbudowę oczyszczalni w Zagorzynie, malowanie i ocieplenie elewacji zachodniej budynku ZS w Jankowie Pierwszym. Z inwestycji drogowych planuje się przebudowę nawierzchni drogi w następujących wioskach: Szadek, Brudzew (od kościoła do granicy gminy Blizanów i od drogi gminnej do posesji nr 60), Janków Drugi (od drogi powiatowej do posesji 86A), Jastrzębniki (osiedle), Pawłówek (ul. Miłosza i Dąbrowskiej), Pruszków (ul. Dąbrowskiej), Blizanów (od cmentarza do Skrajni Bliz.). Na oświatę i wychowanie łączne wydatki 17,9 mln zł, transport i łączność – 4,9 mln zł, pomoc społeczną –  2,2  mln zł, rodzinę i świadczenia wychowawcze – 6,8 mln zł, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 4,5 mln zł.

- To budżet prorozwojowy, możliwy do zrealizowania, na miarę czasów, zaplanowany z pewną ostrożnością – mówił Jan Wojtyła – przewodniczący RG Blizanów w wolnych głosach i wnioskach.
Ponadto podjęto uchwały w sprawie: planu pracy Rady i stałych komisji Rady Gminy Blizanów na 2022 rok i uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata: 2022-2030.
https://www.youtube.com/watch?v=1vUte0VWiIM

 

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także