1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

Gmina Blizanów zakończyła realizację zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji i rozbudowie stacji uzdatniania wody w Jastrzębnikach. Inwestycja polegała na wybudowaniu zbiornika wyrównawczego o pojemności 200 m3, remoncie budynku SUW, wymianie pompy głębinowej, rurociągu tłocznego, armatury zestawu pomp, rurociągów technologicznych wewnętrznych i zewnętrznych, areatora centralnego, obudowy studni, modernizacji poziomego filtra odżelaziającego, montażu dmuchaw i montażu pompy do płukania złoża filtrującego.
Wartość zrealizowanych robót wyniosła 1 612 172,58 zł.
Realizacja była możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 700 000 zł.
Zrealizowana inwestycja pozwoli uzyskać większą wydajność urządzeń wodociągowych oraz zapewni lepszą jakość wody pitnej dla mieszkańców.

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także