1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

12 września odbyła się XL sesja Rady Gminy Blizanów, podczas której podjęto uchwały według wcześniej przyjętego porządku, w sprawie:
• określenia średniej ceny jednostek paliwa na rok szkolny 2022/2023,
• zmiany uchwały nr IX/74/2019 Rady Gminy Blizanów z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Blizanów,
• wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Blizanów,
• zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2022-2030.
Przyjęto też Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Blizanów za I półrocze 2022r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022r.
https://www.youtube.com/watch?v=-JKneQP9YsI

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także