1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

2 czerwca w kaliskim starostwie powiatowym Krzysztof Grabowski - wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego podpisywał umowy na realizację zadań w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabory wniosków organizowane były przez Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni”.

Z gminy Blizanów skorzystało Stowarzyszenie „Łaszków nad Prosną”, operacja Kompleks rekreacyjny „ŁASZKOWSKA PRZYSTAŃ”, której celem jest utworzenie, udostępnienie i utrzymanie w okresie trwałości projektu ogólnodostępnego i niekomercyjnego kompleksu rekreacyjnego. Powstały obiekt będzie miejscem do wspólnych spotkań lokalnej społeczności, a także spędzania wolnego czasu w aktywny sposób. Kwota pomocy wynosi 153 824,00 zł.
https://www.powiat.kalisz.pl/a,3346,w-starostwie-podpisano-umowy-na-kwote-ponad-600-tysiecy-zlotych-na-dofinansowanie-operacji-w-ramach-poddzialania-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc

 

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także