1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

6 czerwca 2023r. Gmina Blizanów podpisała umowę z Firmą SARBUD Sp. z o.o.  na przebudowę nawierzchni drogi w miejscowości Pruszków – ul. Marii Dąbrowskiej. Zadanie inwestycyjne zostało objęte pomocą finansową w formie dotacji celowej w kwocie 147.000,00 zł na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min. 4m z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Wartość zadania wynosi 1.043.006,46 zł, a udział kosztów własnych Gminy Blizanów wyniósł 896.006,46 zł.

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także