1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

7 lutego w siedzibie  GOK-u w Blizanowie  Sławomir Musioł - wójt gminy Blizanów przekazał na ręce prezesów czterech  klubów sportowych oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Rychnowie, w której działa szkółka piłkarska, komplety strojów z herbem gminy dla zawodników oraz sprzęt sportowy. Łączna wartość przekazanych sprzętów wyniosła ponad 16 tys. zł.  Spotkanie z działaczami sportowymi było okazją do rozmów o bieżącej działalności zespołów i do ustaleń gminnego kalendarza sportowego. W gminie Blizanów  działają cztery kluby sportowe:  Ludowy Klub Sportowy „Panda Pamięcin”, Uczniowski Klub Sportowy „Kopernik” Piotrów, UKS „Piast” Blizanów, UKS „Lider” Janków Pierwszy. Do 19 lutego do UG Blizanów organizacje pozarządowe składać mogą oferty na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r.

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także