1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

6 marca w Szkole Podstawowej w Piotrowie odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” zorganizowany przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Blizanowie, nad którym patronat objął wójt gminy. W eliminacjach gminnych wzięło udział 15 uczestników z trzech szkół znajdujących się na terenie gminy. Jury w składzie: Krzysztof Bączkiewicz - prezes gminny OSP, Anna Walczak - sekretarz gminny OSP, Monika Filipowicz – druhna OSP Jastrzębniki oceniało pisemne prace uczestników turnieju. Uczestnicy z jednakową liczbą punktów otrzymali dodatkowe pytania od prezesa gminnego OSP. Jedno z nich polegało na podaniu liczby jednostek straży na terenie gminy. Założeniem konkursu jest, by zmagania uczestników co roku odbywały się w innej szkole co oznacza, że w przyszłym roku odbędą się one w SP w Blizanowie. Eliminacjom przyglądali się: Janusz Nowak - radny powiatu kaliskiego, Beata Wilczura-Nowak - wicedyrektor SP w Piotrowie, Kryspin Woliński - dyrektor SP w Jankowie Pierwszym, Wiesława Zawieja- nauczyciel SP w Blizanowie, Marek Michałek- nauczyciel z Piotrowa oraz Beata Sadowska- instruktor GOK. Nagrody  wręczał Sławomir Musioł – wójt gminy Blizanów, pamiątkowe dyplomy uczestnicy konkursu odebrali z rąk Pawła Szkudlarka - dyrektora SP w Piotrowie. Dla najmłodszego uczestnika konkursu, którym okazał się Michał Frankowski ze SP w Piotrowie znalazła się nagroda specjalna w postaci maskotki strażackiej.
kategoria szkół podstawowych:
1. Anna Wrotecka - Janków Pierwszy (20 p.), 2. Gabriela Wódka – Piotrów (19 p.), 3. Magdalena Rutkowska - Janków Pierwszy (15 p.)
kategoria gimnazjalna:
1. Dariusz Klawczyński - Janków Pierwszy (14 p.),2. Klaudia Durman - Piotrów (13 p.), 3. Magdalena Tarnaś – Blizanów (10 p.)
W klasyfikacji szkolnej pierwsze miejsce zajęła SP w Jankowie Pierwszym, drugie -  SP w Piotrowie, a trzecie - SP w Blizanowie.
Kolejny etap powiatowy konkursu odbędzie się 24 marca w Opatówku.

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także