1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 674121P Janków Trzeci – Blizanów Drugi” zostało objęte pomocą finansową w formie dotacji celowej w kwocie 288.000,00 zł w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Zadanie realizowane było w okresie od 27.03.2018 r. do dnia 29.06.2018r.  Łączny koszt realizacji wyniósł 780.026,58 zł, w tym udział kosztów własnych gminy to kwota 492.026,58 zł. Długość przebudowy drogi to 1.164 km.

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także