1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej były w tym roku  połączone z otwarciem 3-oddziałowego Publicznego Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Blizanowie Drugim. Przecięcia wstęgi dokonali: Violetta Słupianek – dyrektor kaliskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Sławomir Musioł – wójt gminy Blizanów, Jan Wojtyła – przewodniczący Rady Gminy Blizanów, Kazimierz Janas - wiceprzewodniczący Rady Gminy Blizanów, Janusz Nowak – kierownik Ref. Inwestycji UG Blizanów i jednocześnie członek zarządu powiatu kaliskiego, Ireneusz Pietrzak – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Blizanowie Drugim, Wojciech Kinastowski – przedstawiciel wykonawcy oraz ks. Tomasz Strzelecki – proboszcz parafii Blizanów, który poświęcił obiekt. Podczas części artystycznej w sali gimnastycznej szkoły zaprezentował się chór szkolny, przedszkolaki i uczniowie kl. I  SP w Blizanowie. Nad całością występów czuwały nauczycielki poszczególnych grup, a całość nadzorowała Anna Szkudlarek.
Uroczyście wręczono nagrody dla najbardziej aktywnych nauczycieli i pracowników obsługi szkół, prowadzonych przez gminę Blizanów.
Nagrody pieniężne na wniosek wójta gminy Blizanów w tym roku otrzymali:
z ZS w Piotrowie: dyrektor Paweł Szkudlarek, wicedyrektor Beata Wilczura-Nowak;
z ZSP w Blizanowie: dyrektor Ireneusz Pietrzak, wicedyrektor Magdalena Wojnicka, Marian Nowak;
z ZS w Jankowie Pierwszym: dyrektor Kryspin Woliński, wicedyrektor Jolanta Kornaszewska,;
Nagrody pieniężne na wniosek dyrektorów szkół w tym roku otrzymali:
z ZS w Piotrowie: Agnieszka Zgorzelak, Anna Fabisiak, Ewelina Jakubczak
z ZSP w Blizanowie: Agnieszka Jurek, Irena Tomczyk, Bożena Kaźmierczak
z ZS w Jankowie Pierwszym: Urszula Biczyńska-Szulc, Katarzyna Kliszewska, Stanisława Szymkowiak

Nagrodę Wójta na wniosek związków zawodowych otrzymała Małgorzata Sołtysińska z ZS w Piotrowie.
Podziękowania wójta trafiły do: Anny Korczak – prezes stowarzyszenia i dyrektor żłobka i przedszkola w Jarantowie oraz żłobka w Jastrzębnikach, Ewy Prus – prezes stowarzyszenia w Rychnowie, Jakuba Pokojowczyka  – dyrektora Szkoły Podstawowej w Rychnowie.
Nagrody dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Blizanowie Drugim odebrali uroczyście nauczyciele tej szkoły. Ireneusz Pietrzak – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Blizanowie Drugim oraz wicedyrektor Magdalena Wojnicka wręczyli też statuetki osobom, które przyczyniły się do powstania przedszkola.
O zrealizowanej inwestycji opowiedział Sławomir Musioł – wójt gminy Blizanów. Pozwolenie na budowę przedszkola gmina otrzymała 17.06.2015r. Projekt techniczny został opracowany przez biuro Krystiana Kinastowskiego. Zaprojektowano budynek 2-kondygnacyjny o powierzchni zabudowy 542,2 m2, o powierzchni użytkowej 629,76 m2. Kubatura całego obiektu wynosi 3145 m3. Na parterze znajduje się: szatnia z poczekalnią, wc dla osób niepełnosprawnych, wc ogólnodostępne, stołówka, kuchnia wraz z zapleczem, sala przedszkolna z zapleczem sanitarnym i magazynowym. Natomiast na piętrze są dwie sale przedszkolne z zapleczem sanitarnym i magazynowym, pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i socjalne. Ogłoszony na początku 2018 r. przetarg na budowę obiektu wygrał Zakład Robót Ogólnobudowlanych ZROBUD Marek Kędzia. Nadzór inwestorski prowadzili: Wojciech Kinastowski, Grzegorz Szelc i Janusz Zakrzewski. Roboty rozpoczęto 06.03.2018 r., a zakończono 13.03.2019r. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2,9 mln zł, z czego 1 mln pozyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Gmina Blizanów wraz z partnerem Fundacją „Partnerzy dla Samorządu” rozpoczęła 01.06.2019r. realizację projektu „Lepsza jakość i dostępność edukacji przedszkolnej w Publicznym Samorządowym Przedszkolu w Blizanowie”. Dzięki temu zakupiono: sprzęty, wyposażenie, pomoce dydaktyczne i zabawki dla dzieci. Przedsięwzięcie zakłada sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania nowotworzonych miejsc przedszkolnych przez okres 12 miesięcy, w tym kosztów personelu dydaktycznego oraz wyżywienia dzieci. Całkowita wartość projektu to 251 000 zł, z czego 213 000 zł to kwota dofinansowania.

https://zyciekalisza.pl/artykul/gminne-obchody-dnia-edukacji/827257

Więcej o tych dwóch projektach unijnych:
http://www.blizanow.ug.gov.pl/index.php/projekty-gminy-blizanow/464-lepsza-jakosc-i-dostepnosc-edukacji-przedszkolnej-w-publicznym-samorzadowym-przedszkolu-w-blizanowie


http://www.blizanow.ug.gov.pl/index.php/projekty-gminy-blizanow/2017/439-rozbudowa-przebudowa-i-nadbudowa-istniejacego-budynku-domu-nauczyciela-na-publiczne-przedszkole-3-oddzialowe-w-blizanowie

 

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także