1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” – taki cytat noblistki Wisławy Szymborskiej przyświecał uczestnikom kolejnego Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania, który odbył się 12 grudnia w ZS w Jankowie Pierwszym. Wzięło w nim udział po trzech uczniów z klas: V, VIa, IVb.  W pierwszej części uczniowie mieli rozwiązać test i odpowiedzieć na pytania, sprawdzające rozumienie czytanego tekstu. W drugiej części czytali głośno wylosowane przez siebie teksty, które pochodziły z książek Barbary Stańczuk „Bajki uśmiechajki. Poradnik pozytywnego myślenia i odczuwania” i „Bajki pomagajki. Poradnik pozytywnego myślenia i odczuwania”. Ocenie podlegały: płynność, dykcja, tempo czytania, pauzowanie, modulacja głosu i jego natężenie, kontakt wzrokowy z odbiorcą, radzenie sobie z tremą, prawidłowa wymowa wszystkich głosek. Obydwa zadania oceniała komisja konkursowa: Mariola Śmiecińska - bibliotekarka Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu, Krystyna Gronowska - bibliotekarka Gminnej Biblioteki Publicznej w Blizanowie i Magdalena Nita - logopeda Zespołu Szkół w Jankowie Pierwszym. Za organizację konkursu odpowiadały polonistki i bibliotekarki szkolne: Mariola Fengier i Renata Bącler. Nagrody książkowe dla najlepszych uczestników wręczał Kryspin Woliński – dyrektor szkoły.
Wyniki:
1. Patryk Matuszczak, 2. Damian Błaszczyk, 3. Wiktoria Kowalska

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także