1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

Młodzież z  klasy  ósmej Szkoły Podstawowej w Blizanowie pod opieką Ireny Tomczyk – nauczycielki historii oraz nauczyciela Mateusza Wódki  uczciła pamięć powstańca styczniowego przy mogile-kapliczce w Piskorach. Czwarty rok z rzędu grupie towarzyszyła Paulina Wróblewska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Blizanowie. Podopieczni zapalili znicze i wysłuchali krótkiej informacji historycznej na temat powstania styczniowego na terenie ziemi kaliskiej, a szczególnie potyczki pod Borowcem. Powstaniec nie jest znany z nazwiska, nie ma też pewności czy rzeczywiście został on pochowany pod tą sosną w Piskorach. Przez wiele lat nie mówiono głośno o tym zdarzeniu, obawiając się represji. Opowieść o „kapliczce z powstania styczniowego”  jest przekazywana ustnie z pokolenia na pokolenie wśród mieszkańców Piskor i okolic. Wioletta Kubiak - mieszkanka Jarantowa-Kolonii, członkini Stowarzyszenia Doliny Bawołu i Czarnej Strugi wysłuchała jej od  Wiktorii Mikołajczyk, będącej rodziną gospodarzy udzielających schronienia powstańcowi.  Z książki Stanisława Małyszki „Przydrożne kapliczki, figury i krzyże na terenie gminy Blizanów” wiemy, że miejsce to było otaczane czcią od okresu międzywojennego, kiedy to stał tam drewniany krzyż. W 2015 r. odtworzyli go  mieszkańcy Piskor, tabliczką oznakowała go Gmina Blizanów.

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także