1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

31 marca odbyła się XVII Sesja Rady Gminy, podczas której przyjęto uchwały według wcześniej przyjętego porządku.
Podjęto uchwały w sprawie:
•    funduszu sołeckiego na 2021 rok – nie wyodrębnia się
•    Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Blizanów w 2020r.
•     przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok
•    wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Blizanów umowy na realizację wspólnego zadania polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej
•    zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”
•    przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Blizanów
•    nadwyżki środków obrotowych Zakładu Usług Komunalnych w Blizanowie
•    zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów w na lata 2020-2025
Podjęta uchwała umożliwia przekazanie środków finansowych dla szpitali z regionu: 15 tys. zł dla Wojewódzkiego Zespolonego Szpitala im. Ludwika Perzyny w Kaliszu i 8 tys. zł dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. To wspólna inicjatywa starostwa powiatowego i gmin powiatu kaliskiego.
https://www.youtube.com/watch?v=_mTOvzQFREM&fbclid=IwAR0YlteDNOTSOTWrM-C2gRnij1Qe9ySsvin4uddrTt5-AUDphCiiSxiH5UI

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także