1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

19 maja odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy podczas której podjęto następujące uchwały w sprawie:
•    planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2020r.
•    zmiany Uchwały Nr XIV/111/08 Rady Gminy Blizanów z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Blizanowie.
•    ustalenia kryteriów oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
•    ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Blizanów.
•    zmiany uchwały Nr XIV/131/2019 Rady Gminy Blizanów z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Blizanów na 2020 rok.
•    zmiany uchwały Nr XIV/132/2019 Rady Gminy Blizanów z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Blizanów na 2020 rok.
•    zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2020-2025.
Przyjęto sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Blizanów w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.


https://www.youtube.com/watch?v=RnZM4JUKM-4&fbclid=IwAR0R4pRguBHpYQ3Lw-luymi8E6cSAU9mtpmUjQ2kD7T-CTLz3GXOcbeWjns

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także