1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

15 czerwca odbyła się XIX Sesja Rady Gminy, podczas której podjęto uchwały w sprawie:
•  wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 22 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, określa się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 44 zł (100% stawki podstawowej), zwalnia się z części opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – kwota zwolnienia 2 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
•  ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: za jeden pojemnik i dodatkowo po 5 zł za jeden worek do zbiórki selektywnej, jeśli przedsiębiorca nie zadeklaruje  zbiórki w sposób selektywny wtedy czterokrotność opłaty przyjmowanej przy zbiórce selektywnej
• określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
• określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
•  zmiany uchwały nr XXXIII/255/2017 Rady Gminy Blizanów z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zwolnienie 2,50 zł dla każdej osoby posiadającej kartę dużej rodziny.
•  zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok.
W wolnych głosach i wnioskach Jan Wojtyła - przewodniczący Rady Gminy Blizanów odczytał list Krzysztofa Rzeźniczaka - radnego RG Blizanów odnośnie zapewnienia należytej ochrony zdrowia na terenie gminy Blizanów.


https://www.youtube.com/watch?v=qzGAmOYE6DM&fbclid=IwAR0XXfDpwY8-GCabl154j1cMdzK-Bc9Hg6tbavdhn0Is-ALinDL8akvBM68

 

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także