1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Blizanów informuje, że organizuje akcję zbiórki wyrobów zawierających azbest  (np. eternit )
Przedsięwzięcie obejmuje nieruchomości będące w zarządzie:
- osób fizycznych (posesje prywatne)
- wspólnot mieszkaniowych
- przedsiębiorców
- jednostek sektora finansów publicznych
i obejmuje:
- odbiór, pakowanie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
Zainteresowani właściciele posesji powinni:
1.   Złożyć Wniosek  na obowiązującym formularzu
2.   Przedstawić informację dotyczącą  uzyskanej pomocy de minimis
Dokumenty dostępne są:
1.   W Urzędzie Gminy Blizanów, w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pok. nr 5. Informacja telefoniczna 62 75 12 109
2.   U sołtysa
3.   Na stronie: bip.wokiss.pl/blizanow, w zakładce – Informacje, ogłoszenia.
Wypełnione Wnioski wraz z załącznikami  należy składać w Urzędzie Gminy, pok. nr 5, lub u sołtysa, w  terminie od dnia 01.12.2021r. do  31.12. 2021r.

https://perfekcyjnekursy.nstrefa.pl/archiwum.bip.blizanow.ug.gov.pl/blizanow/bip/informacje-ogloszenia.html?pid=4022

 

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także