1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

15 seniorów z terenu gminy Blizanów uczestniczy w realizacji rządowego programu dla seniorów Aktywni+, na który Stowarzyszenie „LGD7 Kraina Nocy i Dni” pozyskało grant w wysokości 92 365,00 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Całkowita wartość zadania to 131 240 zł. Projekt realizowany jest od czerwca do grudnia, polega na stwarzaniu warunków dla zwiększenia udziału ludzi starszych w życiu społecznym, kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym.
Projekt składa się z trzech modułów:
– pierwszy z nich, zatytułowany „Powrót do normalności” obejmuje interaktywny (przy zastosowaniu aplikacji Teams udział Seniorów w spotkaniach z psychologiem pn. „Psychologiczne skutki pandemii”, lekarzem. Seniorzy spotkali się z fizjoterapeutą oraz trenerem sportowym, poznali techniki ćwiczeń dla swojej grupy wiekowej, poznali prawidłowe parametry wagi i ciśnienia.

– drugi („Mały Uniwersytet Seniora”) zakłada udział osób starszych w cyklu – także interaktywny, za pośrednictwem Internetu – zajęć z pedagogiki senioralnej, muzyki, kulturoznawstwa, biologii rozwojowej, krajoznawstwa. Ten moduł uatrakcyjniany jest dodatkowo spotkaniami z kulturą „na żywo” w kaliskim teatrze i filharmonii.

– trzeci moduł (pod hasłem „Jesteśmy na bieżąco”) polega na przeprowadzaniu spotkań z przedstawicielami władz gmin oraz służb mundurowych i przynosi Seniorom bardzo praktyczną wiedzę – jak funkcjonuje gmina, jak ustrzec się przed plagą kradzieży „na wnuczka”, jak udzielić pierwszej pomocy ofierze nagłego zachorowania lub wypadku.
Podsumowaniem projektu pn. „Kraina nocy i dni dla seniora” będzie gala w auli UAM w Kaliszu oraz koncert „Niech zabłyśnie pierwsza gwiazda”.
https://lgd7krainanocyidni.pl/lgd7krainanocyidni-pl/

http://www.blizanow.naszgok.pl/aktual/n,projekt-kraina-nocy-i-dni-dla-seniora-w-gminie-blizanow

 

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także