1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców o możliwość składania wniosków o dotację do węgla, informujemy, że Ustawa o dodatku węglowym nie zakończyła jeszcze procesu legislacyjnego.
Jeżeli wyżej wymieniona ustawa wejdzie w życie, Urząd Gminy Blizanów niezwłocznie powiadomi mieszkańców poprzez stronę internetową o rozpoczęciu naboru wniosków.
Proces legislacyjny śledzić można na rządowej stronie www.sejm.gov.pl.

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także