1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

Projekt Zdalna SzkołaW dniu 20 kwietnia 2020 r. Gmina Blizanów popisała umowę powierzenia grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dot. realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.”

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuacje szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych- nauczanie zdalne za pomocą łączy internetowych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Gmina uzyskała grant w wysokości 60 000,00 zł. Dzięki pozyskanym funduszom zakupiono 24 laptopy za kwotę 59 996,40 zł, które pomogą najbardziej potrzebującym uczniom w okresie zdalnego nauczania.
Po zakończonym stanie epidemii wrócą one do szkoły z przeznaczeniem na wykorzystanie w bieżącym cyklu nauki.

 

Gmina Blizanów w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” sfinansowała zakup 24 laptopów dla uczniów za kwotę 59 999,40 zł.

W dniu 12 maja 2020 r. sprzęt został przekazany Dyrektorom Zespołów Szkół w: Jankowie Pierwszym- 6 szt., Piotrowie- 12 szt. oraz Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Blizanowie Drugim- 6 szt.

Laptopy zostaną wypożyczone potrzebującym uczniom z w/w placówek.  

Po wygaśnięciu pandemii koronawirusa oraz zakończeniu nauki zdalnej sprzęt powróci na wyposażenie macierzystych szkół oraz będzie wykorzystywany nadal.  

 

 

 

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także