1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

Gmina Blizanów otrzymała dofinansowanie 75 000,00 w ramach programu Zdalna Szkoła +

W kolejnej edycji programu Zdalna Szkoła +  wniosek znalazł się na liście gmin dofinansowanych.
Dzięki temu możliwy będzie szybki zakup kolejnych nowych 29 laptopów dla szkół podstawowych z terenu Gminy Blizanów za kwotę 74 999,74 zł.
W ramach pierwszej edycji przekazaliśmy już 24 laptopy szkołom i służą one do zdalnej nauki zarówno nauczycielom jak i uczniom.
W bieżącej edycji jako priorytetowe traktowane będą potrzeby uczniów z rodzin wielodzietnych. Po zakończeniu nauki zdalnej komputery będą służyły placówkom edukacyjnym.
W dniu 03 czerwca 2020 r sprzęt został przekazany  Dyrektorom Szkół w: Jankowie Pierwszym- 7 szt., Blizanowie Drugim- 7 szt., Piotrowie- 11szt., w Rychnowie - 4 szt.
Łącznie zakupiliśmy 53 laptopy na kwotę 134 999,14 zł.

75 000 DOFINANSOWANIA NA LAPTOPY, KTÓRE TRAFIĄ DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY BLIZANÓW

Urząd Gminy w Blizanowie 18 maja 2020 roku złożył wniosek  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ i nauczycieli.
Pozyskane dofinansowanie stanowi 100% realizowania zadania.


Sprzęt zostanie wypożyczony uczniom i nauczycielom szkół podstawowych z terenu naszej gminy do czasu zakończenia pandemii.
Ostatecznie sprzęt w całości trafi  na wyposażenie szkół.

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także