1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

W ramach programu „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”. Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”) Gmina Blizanów zakupiła 24 laptopy dla uczniów za kwotę 59 999,40 zł. Sprzęt został przekazany Dyrektorom Zespołów Szkół w: Jankowie Pierwszym - 6 szt., Piotrowie - 12 szt. oraz Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Blizanowie Drugim - 6 szt. Laptopy zostały wypożyczone potrzebującym uczniom z w/w placówek.   Po wygaśnięciu pandemii koronawirusa oraz zakończeniu nauki zdalnej sprzęt powróci na wyposażenie macierzystych szkół oraz będzie wykorzystywany nadal.
http://www.blizanow.ug.gov.pl/index.php/projekty-gminy-blizanow/projekty-2020/717-zdalna-szkola

 

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także