1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

W ramach programu „Zdalna Szkoła+” Gmina Blizanów zakupiła 29 laptopów dla uczniów za kwotę 74 999,74 zł. Sprzęt został przekazany Dyrektorom Zespołów Szkół w: Jankowie Pierwszym - 7 szt., Piotrowie - 11 szt., Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Blizanowie Drugim - 7 szt., Dyrektorowi Szkoły w Rychnowie - 4 szt. W bieżącej edycji jako priorytetowe traktowane były potrzeby uczniów z rodzin wielodzietnych. Po zakończeniu nauki zdalnej komputery będą służyły placówkom edukacyjnym.
W poprzedniej edycji programu „Zdalna Szkoła” przekazano szkołom 24 laptopy za kwotę 59 999,40 zł. Sprzęt został przekazany Dyrektorom Zespołów Szkół w: Jankowie Pierwszym - 6 szt., Piotrowie - 12 szt. oraz Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Blizanowie Drugim - 6 szt.
Łącznie Gmina Blizanów zakupiła 53 laptopy na kwotę 134 999,14 zł.
http://www.blizanow.ug.gov.pl/index.php/projekty-gminy-blizanow/projekty-2020/726-zdalna-szkola-plus

 

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także